originaliteit

Lees aandachtig de bijsluiter

Of hoe een uitnodiging voor een huwelijk meteen ook een levensles kan meedragen.

Een trouwfeest aankondigen is een blijde gebeurtenis, zoveel staat vast. Hiervoor een uitnodiging krijgen, staat steeds gelijk aan een positieve boodschap uitdragen. Het positieve van samen een leven willen opbouwen.

Maar soms, heel soms, komt dat gevoel niet enkel voort uit het doel van de uitnodiging, maar ook uit de uitnodiging zelf. En deze laatste en zeer originele uitnodiging vraagt zelfs om gedeeld te worden, dus dan doe ik dat ook.

De uitnodiging past volledig in onderstaand medicijnendoosje, inclusief bijsluiter:

Doosje Samecijn

De inhoud van die bijsluiter lees je hier:

SAMECIJN ®

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit middel. Bewaar deze bijsluiter zorgvuldig. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Dit middel is aan u persoonlijk voorgeschreven, maar spreek erover met anderen! Dit middel kan nooit schadelijk voor hen zijn. Wanneer er bij één van u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw voorschrijvers.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien/goedgekeurd door I en K – juni 2010.

1. Samenstelling Samecijn
Samecijn is een manier van leven met veel aangename, soms misschien onverwachte, mogelijkheden en toekomstperspectieven.

2. Wat u moet weten als u Samecijn inneemt?
Afleveringswijze: op uitnodiging
Gebruik Samencijn niet als u allergisch bent voor Samecijn of als u gevoelig bent voor Samncijn.
De voorgeschreven of aanbevolen doses mogen overschreden worden en bovendien mag de behandeling verlengd worden. Bij aanhoudende symptomen bent u goed bezig! Raadpleeg uw voorschrijvers indien u lange tijd Samecijn gebruikt zonder gewenst effect. We hebben ons product zo ontworpen dat vergiftiging of overdosering uitgesloten is.
De maximale  dosis is niet vastgesteld. Hier is experimenteren zonder belemmeringen de boodschap. Enkel inname alleen kan de werking van Samecijn echter verzwakken zodat men zich ook vaker zal moeten toeleggen op de praktische uitnodiging hiervan. Dit kan een werk van lange adem zijn, mede daarom hebben de producenten van Samecijn bewust geen vervaldatum vermeld op hun product.
Inname van Samecijn met voedsel en drank bevordert enkel maar de goede werking, laat jullie gaan zouden wij zeggen. Kruip er gerust mee rond een speelletjestafel, in de hangmat of onder lakens…
Zwangerschap en borstvoeding vormen geen risicovolle periode voor de inname van Samecijn. In grote hoeveelheden schijnt Samecijn zelfs erg ontwikkelingsbevorderend te zijn voor het ongeboren kind. Het wordt aanbevolen Samecijn gedurende de borstvoeding verder te zetten.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines. Samecijn kan invloed hebben op de rijvaardigheid, het gevaar hiervan dient de gebruiker zelf in te schatten.
Gebruik van Samecijn? Volg bij het innemen van Samecijn nauwgezet het advies van uw eigen hart. Bij twijfel mag u steeds uw voorschrijvers raadplegen. Vertel uw vrienden en familie als u Samecijn gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor kennissen uit uw buurt.
Mogelijke bijwerkingen: zoals alle geneesmiddelen kan Samecijn bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt of ze onaangenaam vindt. Overgevoelingheidsreacties worden in sommige gevallen vastgesteld. Niet zelden kunnen veranderingen in de hersenen, gewicht of hartslag optreden.
Hoe bewaart u Samecijn? Binnen het bereik van kinderen bewaren.

De bijsluiter is naast het Nederlands ook nog in het Frans en Swahili te lezen. Aangezien ik altijd in het Nederlands blog, bespaar ik jullie dan ook alle andere vertalingen. (en mezelf uiteraard ook het overtyp werk, voornamelijk dan de versie in het Swahili)

Ik vind het in elk geval een zeer geslaagde uitnodiging. Ik hoop zelf ooit zo origineel en toch niet overdreven mijn gasten uit te nodigen op een huwelijk, mijn huwelijk. Maar dat is nog niet voor meteen. ;-)

   

Bert Rijken.be

Vriesenhof 22 bus 7
3000 Leuven, Belgium
M.: +32 (0) 486 983 115
twitter profile
facebook profile
Netlog Profile
LinkedIn profile
Plaxo profile
BRB - Bert Rijken Blogt
Delicious profile
PDF version CV
Online CV in Prezi
<>div>