diabolo

Geen Diabolo ticket meer voor mij!

Een hele tijd geleden (12 oktober) nam ik tijdens de avonduren de bus en vervolgens de trein naar huis van Evere naar Leuven. Omdat er op dat nachtelijk uur een beperkt aantal opties zijn, ging die route langs het station onder onze nationale luchthaven door. Op die treinrit kreeg ik van de conducteur een Diabolo ticket aangesmeerd omdat mijn reisweg zo gezegd begon in het station Brussel Nationaal Luchthaven.

Wat zoekwerk leverde volgend beperkt duidelijk resultaat op:

Diabolo, voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven

Momenteel wordt er volop gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Brussels Airport. Het station Brussel-Nationaal-Luchthaven wordt via de middenberm van de E19 aangesloten op een nieuwe spoorlijn, zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen. Na de realisatie van dit DIABOLO-project, kan NMBS rechtstreekse treinen naar Brussels Airport voorzien vanuit Brussel, Mechelen / Antwerpen en Leuven.

De firma Northern Diabolo startte twee jaar geleden met de infrastructuurwerken. Midden 2012 zullen de bouwkundige werken volledig voltooid zijn. Na grondige testen zal de nieuwe infrastructuur in dienst genomen worden.

Diabolo-toeslag

Northern Diabolo NV put zijn inkomsten voor deze werkzaamheden deels uit de inning van een Diabolo-toeslag die elke individuele reiziger met bestemming en/of oorsprong station Brussel-Nationaal-Luchthaven moet betalen.

NMBS is bij wet* verplicht vanaf 1 november 2009 de Diabolo-toeslag van 2,05 EUR** per rit te innen en aan Northern Diabolo door te storten. Het bedrag van deze Diabolo-toeslag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde gezondheidsindex.

* wet houdende dringende spoorwegbepalingen van 30 april 2007, de Diabolowet
** Prijs geldig van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010

Hoe betaal je deze Diabolo-toeslag?
  • Indien je reist met een binnenlands biljet (Standaardbiljet, Weekendbiljet, Seniorenbiljet, Go Pass 1, enz.) wordt de Diabolo-toeslag automatisch in de prijs van het vervoerbewijs verrekend.
  • Indien je reist met een Pass (Go Pass 10, Rail Pass, Key card), vrijkaart of Eurostar-, Thalys-, of HST-biljet met aanvullend binnenlands vervoer, moet je aan onze loketten, automaten of online nog een Diabolo-toeslag aankopen.

Wie gratis reist of een abonnement woon-werkverkeer heeft naar de nationale luchthaven is vrijgesteld van de Diabolo-toeslag.

(Bron: http://www.b-rail.be/nat/N/tarifs/diabolo/index.php)

Moet ik deze toeslag nu betalen of niet? Ik nam het zekere voor het onzekere en stuurde volgende mail:

Beste

Vandaag (12/10/2010 ongeveer tussen 22u en 22u30) nam ik zoals zo vaak het
openbaar vervoer terug van mijn werk (Evere, Bourgetlaan) tot thuis (Leuven,
Vriesenhof). Via mijn werkgever maak ik hiervoor gebruik van een
gecombineerd abonnement NMBS/De Lijn/MIVB om het volledige traject eenvoudig
te overbruggen.

Een maal in de maand werk ik een week tot ongeveer 22u, waardoor het niet
even evident is snel met het openbaar vervoer thuis te geraken via het
gebruikelijke traject Evere, Brussel Noord, Leuven, Vriesenhof. Doch, via
Zaventem heb ik de mogelijkheid om vrij snel op dit late uur thuis te
geraken. Ik maak dus al enige tijd dankbaar gebruik van deze route.

Vandaag deed ik opnieuw hetzelfde, met de uitzondering dat uw conducteur op
de trein van 22u17 me een Diabolo toeslag aanrekende, ondanks dat ik hem
duidelijk maakte dat Zaventem Luchthaven slechts een tussenhalte was op mijn
weg tussen mijn werk en thuis.

Ik betaalde op zijn aangeven de toeslag van 2,05 euro, maar ging thuis
meteen op zoek naar het reglement rond de Diabolo toeslag. Hierin zie ik een
duidelijke vermelding dat deze toeslag van toepassing is op alle reizigers
met oorsprong en/of bestemming Zaventem Nationale Luchthaven. Aangezien de
oorsprong van mijn reis zich in Evere bevindt met bestemming Leuven, zie ik
niet meteen in waarom ik deze toeslagvan 2,05 euro dien te betalen. Er staat
namelijk nergens een vermelding dat een overstap vanop een ander openbaar
vervoersmiddel (bovendien omvat in n en hetzelfde abonnement bij jullie
aangevraagd) niet geldt als een tussenstop tussen oorsprong en bestemming.

Graag had ik dan ook een antwoord hierop ontvangen aangezien ik in geval dat
deze toeslag mij elke keer wordt aangerekend, me genoodzaakt zie een andere
oplossing te zoeken voor het traject Evere – Leuven op dagen waarop ik tot
22 uur werk.

Ik hoop op een snel antwoord over mijn vraag, zodat ik in de toekomst deze
toeslag kan vermijden.

Met vriendelijke groeten

Bert Rijken

Deze week ontving ik hun antwoord (Met 6 weken vertraging, maar dit past een beetje in hun normale manier van werken. Ik ben al blij dat het niet werd afgeschaft. Dat las je toen al hier)

Geachte heer

Wij hebben uw schrijven goed ontvangen.

U hebt inderdaad gelijk dat in doorgaand verkeer deze toeslag niet mag aangerekend worden. We zijn dan ook bereid een commerciële beslissing te nemen.

Om uw dossier verder te behandelen dienen wij nog te beschikken over het originele diaboloticket dat u diende aan te kopen.
Deze kan u via de post of gratis via één van onze stations opsturen naar onderstaand adres:

NMBS Mobility

Centrale klantendienst
Bureau B-MO.0624 – sectie 13/6
Hallepoortlaan 40, B-1060 Brussel

Gelieve duidelijk onze referentie JSH/2010.xxxxx. en uw IBAN-nummer met BIC-code te vermelden

Met dank en vriendelijke groeten

(Handtekening)

Philippe VAN OVERMEIRE

Een mooie geste om die 2 euro en 5 centjes terug te betalen, maar vooral de verduidelijking van deze hele zaak vind ik veel interessanter. Dat ik daardoor nu in hun mailinglijst sta, neem ik er dan maar bij.

Dus, als je voortaan aangeraden wordt een Diabolo ticket te betalen en je bevindt je in dezelfde situatie als mij die dag: je zit safe en mag de conducteur vriendelijk erop wijzen dat deze toeslag niet geldt voor reizigers op doortocht.

   

Bert Rijken.be

Vriesenhof 22 bus 7
3000 Leuven, Belgium
M.: +32 (0) 486 983 115
twitter profile
facebook profile
Netlog Profile
LinkedIn profile
Plaxo profile
BRB - Bert Rijken Blogt
Delicious profile
PDF version CV
Online CV in Prezi
<>div>