Een nieuwe thuis

Sinds vrijdag herbergt mijn appartement een vijftiental 22 nieuwe inwoners.

Een collega kon geen plaats meer bieden aan aan een 1 meter breed aquarium, bevolkt door een vijftiental vissen. Om hen van een dood te redden (maar eigenlijk vooral ook omdat Ine en ik dat heel leuk en gezellig vinden) staat er nu in mijn appartement een groot aquarium.

Omdat een lege aquarium niet zo mooi is en bovendien meer onderhoud verwacht dan eentje met een goed ecosysteem, lieten we bij De Siervis in Leuven het water meten,  zorgden we voor een nieuwe filter en natuurlijk zand, kiezel en plantjes om het geheel wat kleur en aantrekkelijkheid te geven. Meteen het startschot om de vissen uit hun tijdelijke omgeving (een piepschuimbak met plastiek) te halen en over  te plaatsen in hun nieuwe, kant en klare aquarium.

De huidige bevolking bestaat uit een goede tien Guppies en vier neonvisjes. Een nieuwe lamp en de achtergrond zetten de vissen wat meer in het licht en verbergen de muur achter het aquarium. En het resultaat mag er duidelijk wezen.

Binnenkort volgt er wat uitbreiding op vlak van vissensoorten, maar daarover doen we  nog even wat opzoekwerk en denken we eerst goed na wat er ons leuke visjes uitzien. Het zal in elk geval een gevarieerd ecosysteem worden waarin alle vissen samen zorgen voor een evenwichtig aquarium.

Wordt zeker vervolgd!

Omdat het nodig is…

Wie bezorgt mij een paperless life?

Je ziet het steeds vaker: inspanningen van bedrijven om ‘paperless’ te werken.

- In kantoorruimten stimuleren werkgevers het papierloze werk door flexdesking
- De digitalede NMBS laat je tickets kopen via je eID en vermindert dus het papierverbruik bij die enkelingen die er al gebruik van maken
- Facturen voor telecom, gas en elektriciteit, … komen automatisch in mijn online bankierportaal en betaal ik dus ook op de passende manier
- Zelfs kranten, de papierverbruikers van elke dag, zoeken digitale kanalen op om hun nieuws tot in de huiskamer te brengen via het web, maar meer nog als vervanger op tablets zoals de iPad
- Boeken krijgen een digitale evenknie

En er zullen nog wel een duizendtal andere voorbeelden zijn waarmee de papierberg en vooral het kappen van bomen een serieuze indijking krijgt.

Maar wat nu met dat wekelijkse briefje dat ik meekrijg in de winkel? Of dat hele stuk papier voor die ene fles melk die ik vergeten was?

Ik heb al heel lang een klantenkaart in de Colruyt. Handig voor kortingen. Leuk voor de Colruyt om informatie te verzamelen over mijn koopgedrag. Maar waarom maken ze van deze kaart niet eenvoudigweg gebruik om mij een digitale versie te bezorgen van de aankopen die ik net deed? Die papieren versie is voor mij helemaal geen vereiste.

Mijn smartphone opent met plezier een pdfje dat ze via sms (met een link) of mail in bijlage doorsturen. Hey, zelfs een app mag voor mijn part! Mijn kaart koppelen aan die applicatie en hopla, ik heb alles bij de hand. Snel en papierloos. En als extra hou ik thuis heel gemakkelijk bij welke aankopen ik deed per week. Dat papiertje verlies ik toch maar steeds. Die digitale versie wil ik indien nodig wel even ophalen in hun portaal.

En als ze dan ook hun DATS24 eraan koppelen, mijn Dreamland lijst ernaast hangt, de Spar voor dezelfde mogelijkheid kiest en alle andere filialen en onderdelen van Colruyt meedoen, ben ik een papierarmer en gelukkig mens. En ik winkel veel liever bij hen dan bij een andere supermarkt.

Het is maar een idee, maar dankuwel bij voorbaat Colruyt. U mag een voorbeeld zijn voor alle papierverslindenders in deze wereld, hoe klein of groot ze ook zijn.

Cyberpesten, een deel van jouw leven?

Door het toenemend gebruik van gsm, mail (ok, dat neemt misschien al terug wat af), social media,… krijgen deze kanalen ook een steeds groter wordende rol binnen pestgedrag. Stalken via sms, chatboxen of messengers, beschamende foto’s of filmpjes op het net verspreiden, mensen afbreken met woorden en noem maar op, allemaal zwart op wit en voor eeuwig opgeslagen op het wereldwijde web.

cyberpestenIn Ine (mijn vriendin, voor wie het nog niet wist) haar opleiding Criminologische Wetenschappen krijgt dit onderdeel van wangedrag bij jongeren dan ook een heleboel aandacht. Voornamelijk bij Methodologie motiveert hun opleiding onderzoek naar deze nog vrij nieuwe (of vooral onbekende) wereld van pesterijen. Een onderzoek naar cyberpesten dus.

Bestaande onderzoeken pluisden ze in groep uit tot op het bot en aan de hand hiervan zochten ze uit welke zaken nog ontbreken, welke variabelen niet in acht werden genomen en natuurlijk wat er uit de resultaten te weerleggen valt. Een hele job waarbij heel wat bibliotheekbezoeken en online rondsnuffelen van pas kwamen.

De onderzoeksvragen staan op papier, de vragenlijst en het interviewschema zijn bijna volledig uitgewerkt. Voor de volgende stap draait het echter niet meer om zoeken op het internet, boeken uitpluizen of met groepsleden overleggen wat er over cyberpesten nog niet of te weinig geweten is. Waar nu nood wel nog aan is? Slachtoffers of daders van cyberpesten die in een kort gesprekje met Ine willen vertellen over hun ervaringen met cyberpesten. (ze is een toffe, dus geen schrik hebben om je ding te vertellen ;-))

Kwam je ooit in contact met cyberpesten? Zowel als slachtoffer, dader of misschien af en toe meespelende medeplichtige? Geef zeker een seintje op bert (@) bertrijken (.) be met je naam, emailadres en/of gsm nummer en natuurlijk in welke rol je je bevond bij het cyberpesten. Onze dankbaarheid zal groot zijn. En wie weet werkt Ine zich uit tot de expert op vlak van cyberpesten en zelfs cybercriminaliteit. Jullie grootste vriend online dus! (of vijand indien je minder voorbeeldige plannen hebt natuurlijk ;-) )

Geen Diabolo ticket meer voor mij!

Een hele tijd geleden (12 oktober) nam ik tijdens de avonduren de bus en vervolgens de trein naar huis van Evere naar Leuven. Omdat er op dat nachtelijk uur een beperkt aantal opties zijn, ging die route langs het station onder onze nationale luchthaven door. Op die treinrit kreeg ik van de conducteur een Diabolo ticket aangesmeerd omdat mijn reisweg zo gezegd begon in het station Brussel Nationaal Luchthaven.

Wat zoekwerk leverde volgend beperkt duidelijk resultaat op:

Diabolo, voor een betere bereikbaarheid van de luchthaven

Momenteel wordt er volop gewerkt aan een betere bereikbaarheid van Brussels Airport. Het station Brussel-Nationaal-Luchthaven wordt via de middenberm van de E19 aangesloten op een nieuwe spoorlijn, zowel in de richting van Brussel als in de richting van Antwerpen. Na de realisatie van dit DIABOLO-project, kan NMBS rechtstreekse treinen naar Brussels Airport voorzien vanuit Brussel, Mechelen / Antwerpen en Leuven.

De firma Northern Diabolo startte twee jaar geleden met de infrastructuurwerken. Midden 2012 zullen de bouwkundige werken volledig voltooid zijn. Na grondige testen zal de nieuwe infrastructuur in dienst genomen worden.

Diabolo-toeslag

Northern Diabolo NV put zijn inkomsten voor deze werkzaamheden deels uit de inning van een Diabolo-toeslag die elke individuele reiziger met bestemming en/of oorsprong station Brussel-Nationaal-Luchthaven moet betalen.

NMBS is bij wet* verplicht vanaf 1 november 2009 de Diabolo-toeslag van 2,05 EUR** per rit te innen en aan Northern Diabolo door te storten. Het bedrag van deze Diabolo-toeslag wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde gezondheidsindex.

* wet houdende dringende spoorwegbepalingen van 30 april 2007, de Diabolowet
** Prijs geldig van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010

Hoe betaal je deze Diabolo-toeslag?
  • Indien je reist met een binnenlands biljet (Standaardbiljet, Weekendbiljet, Seniorenbiljet, Go Pass 1, enz.) wordt de Diabolo-toeslag automatisch in de prijs van het vervoerbewijs verrekend.
  • Indien je reist met een Pass (Go Pass 10, Rail Pass, Key card), vrijkaart of Eurostar-, Thalys-, of HST-biljet met aanvullend binnenlands vervoer, moet je aan onze loketten, automaten of online nog een Diabolo-toeslag aankopen.

Wie gratis reist of een abonnement woon-werkverkeer heeft naar de nationale luchthaven is vrijgesteld van de Diabolo-toeslag.

(Bron: http://www.b-rail.be/nat/N/tarifs/diabolo/index.php)

Moet ik deze toeslag nu betalen of niet? Ik nam het zekere voor het onzekere en stuurde volgende mail:

Beste

Vandaag (12/10/2010 ongeveer tussen 22u en 22u30) nam ik zoals zo vaak het
openbaar vervoer terug van mijn werk (Evere, Bourgetlaan) tot thuis (Leuven,
Vriesenhof). Via mijn werkgever maak ik hiervoor gebruik van een
gecombineerd abonnement NMBS/De Lijn/MIVB om het volledige traject eenvoudig
te overbruggen.

Een maal in de maand werk ik een week tot ongeveer 22u, waardoor het niet
even evident is snel met het openbaar vervoer thuis te geraken via het
gebruikelijke traject Evere, Brussel Noord, Leuven, Vriesenhof. Doch, via
Zaventem heb ik de mogelijkheid om vrij snel op dit late uur thuis te
geraken. Ik maak dus al enige tijd dankbaar gebruik van deze route.

Vandaag deed ik opnieuw hetzelfde, met de uitzondering dat uw conducteur op
de trein van 22u17 me een Diabolo toeslag aanrekende, ondanks dat ik hem
duidelijk maakte dat Zaventem Luchthaven slechts een tussenhalte was op mijn
weg tussen mijn werk en thuis.

Ik betaalde op zijn aangeven de toeslag van 2,05 euro, maar ging thuis
meteen op zoek naar het reglement rond de Diabolo toeslag. Hierin zie ik een
duidelijke vermelding dat deze toeslag van toepassing is op alle reizigers
met oorsprong en/of bestemming Zaventem Nationale Luchthaven. Aangezien de
oorsprong van mijn reis zich in Evere bevindt met bestemming Leuven, zie ik
niet meteen in waarom ik deze toeslagvan 2,05 euro dien te betalen. Er staat
namelijk nergens een vermelding dat een overstap vanop een ander openbaar
vervoersmiddel (bovendien omvat in n en hetzelfde abonnement bij jullie
aangevraagd) niet geldt als een tussenstop tussen oorsprong en bestemming.

Graag had ik dan ook een antwoord hierop ontvangen aangezien ik in geval dat
deze toeslag mij elke keer wordt aangerekend, me genoodzaakt zie een andere
oplossing te zoeken voor het traject Evere – Leuven op dagen waarop ik tot
22 uur werk.

Ik hoop op een snel antwoord over mijn vraag, zodat ik in de toekomst deze
toeslag kan vermijden.

Met vriendelijke groeten

Bert Rijken

Deze week ontving ik hun antwoord (Met 6 weken vertraging, maar dit past een beetje in hun normale manier van werken. Ik ben al blij dat het niet werd afgeschaft. Dat las je toen al hier)

Geachte heer

Wij hebben uw schrijven goed ontvangen.

U hebt inderdaad gelijk dat in doorgaand verkeer deze toeslag niet mag aangerekend worden. We zijn dan ook bereid een commerciële beslissing te nemen.

Om uw dossier verder te behandelen dienen wij nog te beschikken over het originele diaboloticket dat u diende aan te kopen.
Deze kan u via de post of gratis via één van onze stations opsturen naar onderstaand adres:

NMBS Mobility

Centrale klantendienst
Bureau B-MO.0624 – sectie 13/6
Hallepoortlaan 40, B-1060 Brussel

Gelieve duidelijk onze referentie JSH/2010.xxxxx. en uw IBAN-nummer met BIC-code te vermelden

Met dank en vriendelijke groeten

(Handtekening)

Philippe VAN OVERMEIRE

Een mooie geste om die 2 euro en 5 centjes terug te betalen, maar vooral de verduidelijking van deze hele zaak vind ik veel interessanter. Dat ik daardoor nu in hun mailinglijst sta, neem ik er dan maar bij.

Dus, als je voortaan aangeraden wordt een Diabolo ticket te betalen en je bevindt je in dezelfde situatie als mij die dag: je zit safe en mag de conducteur vriendelijk erop wijzen dat deze toeslag niet geldt voor reizigers op doortocht.

   

Bert Rijken.be

Vriesenhof 22 bus 7
3000 Leuven, Belgium
M.: +32 (0) 486 983 115
twitter profile
facebook profile
Netlog Profile
LinkedIn profile
Plaxo profile
BRB - Bert Rijken Blogt
Delicious profile
PDF version CV
Online CV in Prezi
<>div>